GMB Rioleringstechnieken B.V.
  Kampen  088 - 88 54 200
  Zoetermeer  088 - 88 54 260

Rioolrenovatie transportriool Oranjelaan te Harderwijk

Onder de Oranjelaan ligt een belangrijk transportriool.  Door dit riool stroomt afvalwater vanuit de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk en van het waterschap Vallei en Veluwe naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie  op het industrieterrein Lorentz. In 2019 zijn de transportriolen vanaf de Fokko Kortlanglaan (gemeentegrens Ermelo/Harderwijk) tot aan station Harderwijk onderzocht door specialisten. Zij zijn daadwerkelijk in het riool afgedaald om de stand van zaken te inspecteren. Uit hun onderzoek bleek dat de riolen, de putten en de afdekplaten van de inspectieputten dringend vernieuwd of zelfs vervangen moeten worden. In totaal gaat het om 1100 meter transportriool.  Om de overlast en de kosten zo beheersbaar mogelijk te houden is gekozen voor renovatie van het transportriool. Na de renovatie kunnen het transportriool en de putten weer ten minste 50 jaar mee. De renovatie wordt in twee delen uitgevoerd. In de periode eind mei tot en met augustus 2021, in totaal 14 weken, staat het deel tussen het Shell tankstation aan de Oranjelaan en het NS-station op het programma. Dit deel van het riool ligt in de ventweg en het voet/fietspad. Er worden 4 kunststof ‘kousen’ in het riool aangebracht en 11 putten voorzien van kunststof beplating en een nieuwe dekplaat. In 2022 volgt het deel tussen het Shell tankstation en de gemeentegrens met Ermelo. Waterafvoer is een forse uitdaging.

De afrondende werkzaamheden zijn begonnen

Na 14 weken renoveren van het riool en de putten zijn we in week 34 2021 begonnen aan de afrondende werkzaamheden. Dit betekent dat de daadwerkelijke renovatie klaar is en dat we zijn begonnen met het opruimen van de pompen, de leiding en het herstellen van de bovengrondse infra in de oorspronkelijke staat. U zult ons dus nog wel aantreffen in de buurt. In week 37 2021 verwachten wij het werk op te leveren.

Water op straat in de Oranjelaan op 20 juni 2021

In week 22 van dit jaar zijn onze rioolrenovatie werkzaamheden aan de Oranjelaan van start gegaan. Hiervoor zijn er pompen geplaatst om het afvalwater tijdens de renovatie om te pompen. Het afvalwater wordt voorafgaand aan de rioolwerkzaamheden omhoog gepomp en loopt vervolgens via een leiding naar een rioolput een stuk verderop. Hier loost de leiding het afvalwater en vervolgt het zijn normale weg. In de nacht van 19 juni 2021 op 20 juni 2021 is het noodweer geweest in Harderwijk waardoor er een storing in de pompen is ontstaan. Hierdoor kon het water geen uitweg meer vinden en is het de straat opgelopen waardoor een gedeelte van de straat onder water is komen te staan. Gelukkig heeft de gemeente snel actie ondernomen en is al het water inmiddels afgevoerd en de straat schoongemaakt. Mocht u hinder hebben ondervonden of heeft u schade van het water op de straat neemt u dan contact op met Jeroen Schapelhouman, de projectleider van GMB Rioleringstechnieken B.V. via nummer 06-53490729 of per mail jeroenschapelhouman@gmb.eu. Ook voor verdere vragen kunt u uiteraard contact opnemen met Jeroen.

Onze excuses voor het eventuele ongemak

Wateroverlast 3 juli 2021

Op zondag 3 juli is er een hoosbui over Harderwijk gegaan. Deze hoosbui bracht zoveel water met zich mee dat het rioolstelsel het water niet meer aankon en is het Oranjepark en een gedeelte van de Mecklenburglaan onder water komen te staan. Mocht u hier hinder van ondervonden hebben dan raden wij u in eerste instantie aan contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Renovatiemethodes:

In opdracht van de gemeente Harderwijk, Ermelo en het waterschap Vallei en Veluwe renoveert GMB-Rioleringstechnieken binnenkort het transportriool aan de Oranjelaan te Harderwijk. Dat doen wij met de zogenoemde kousmethode. Door in het bestaande hoofdriool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden middels opwarming, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Nadat de kousen zijn aangebracht worden de rioolinspectieputten voorzien van een kunststofbekleding. Dankzij deze methode hoeft de straat niet opengebroken te worden en blijft eventuele overlast tot het minimum beperkt. Benieuwd hoe het aanbrengen van de kousen in zijn werk gaat? Door op onderstaande links te klikken krijgt u een instructiefilm te zien van de techniek en een film van het aanbrengen van een kunststofkous in het riool. 

Beelden:
Instructiefilm aanbrengen kous
Wat komt erbij kijken

Planning:
De werkzaamheden zijn onderverdeeld in drie stadia namelijk:
- Voorbereidende werkzaamheden
- Rioolrenovatie
- Oplevering:

Voorbereidende werkzaamheden:
Om werkzaamheden uit te kunnen voeren aan het riool moet het riool afgesloten worden dit betekend dat het afval water op een andere manier de waterzuivering moet bereiken. De hoeveelheid af te voeren water, bijvoorbeeld als gevolg van zware regenbuien, vraagt om extra voorzieningen.  Het is namelijk niet mogelijk om afvalwater via een andere route om te leiden. Het afvalwater zal met een grote pompinstallatie (met een capaciteit tot circa 5000 m3/u) worden overgepompt. Hiervoor zijn meerdere pompen en een grote persleiding noodzakelijk. Nadat de pompvoorziening is opgebouwd en het riool is afgesloten wordt het riool gereinigd en geïnspecteerd en worden eventueel aanwezige obstakels verwijderd.

Rioolrenovatie:

Het riool tussen de Ovonde tot het Stationspark wordt als eerst gerenoveerd daarna is het deel van het Shell tankstation tot de Ovonde aan de beurt. Deze werkzaamheden nemen c.a. 5 weken in beslag. Nadat de kousen zijn aangebracht en uitgehard worden de rioolinspectieputten gerenoveerd de renovatie van in totaal 11 inspectie putten zal c.a. 6 weken in beslag nemen.

Oplevering:
Nadat alle renovatiewerkzaamheden zijn afgerond wordt het eindresultaat in beeld gebracht door een op afstand bestuurbare camera, en wordt de pompvoorziening gedemonteerd.  

Wat gaat u ervan merken?
Ondanks dat er alles aan is gedaan om de overlast te beperken, levert een klus van deze omvang onontkoombaar gedurende 14 weken grote en kleine overlast op. Zo worden er diverse verkeersomleidingen ingezet, brengt de pompinstallatie en het het materieel dat wordt ingezet om de kousen aan te brengen geluidsoverlast met zich mee en zal de bereikbaarheid van uw woning op sommige momenten worden beperkt. Indien de werkzaamheden de bereikbaarheid van uw woning beperken wordt u hierover persoonlijk ingelicht. 

Bijlagen:
Bijlage: "Planning rioolrenovatie Oranjelaan Harderwijk" los van de omleidingsroute zijn er per fase verschillende verkeersmaatregelen van kracht deze worden weergegeven in kolom 1 van de planning
Bijlage: "inversietekening Oranjelaan Harderwijk" op deze tekening worden de verschillende inversies weergegeven
Bijlage: "verkeersmaatregelen STN01 t/m STN05" Verschillende verkeerssituaties gedurende het werk.

Projectdetails

Gemeente Harderwijk
Adres / locatie Oranjelaan vanaf NS station tot Shell benzinepomp
Start werkzaamheden 20-5-2021
Verwachte opleverdatum: 1-9-2021
Planning: De rioolrenovatiewerkzaamheden aan de Oranjelaan te Harderwijk van 20-05-2021 t/m 01-09-2021
Verkeersoverlast: Tijdens de renovatiewerkzaamheden wordt het verkeer stad uitwaarts omgeleid en wordt het fietspad aan de westzijde van de Oranjelaan afgesloten. De verkeerstekeningen en omleidingsroutes zijn in te zien onderaan de pagina.
Voorbereidingen: Start werkzaamheden 20-05-2021
Afrondende werkzaamheden: 01-09-2021
Projectleider: J. Schapelhouman
Telefoonnummer: 06-53490729
Projectbureau: